วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.,พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมร่วมเข้าประชุม

734

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
โดยมี พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร.,พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน