วันที่ 19 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 น. พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จตช./ประธาน การประชุมบริหารงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 จต.

944

วันที่ 19 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 น. พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จตช./ประธาน การประชุมบริหารงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 จต.

แบ่งปัน