ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์ประกอบการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

52

แบ่งปัน