ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

54

แบ่งปัน