ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำใบปลิวภาพประชาสัมพันธ์เส้นทางจราจรเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

45

แบ่งปัน