ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำใบปลิวภาพประชาสัมพันธ์เส้นทางจราจรเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

85

แบ่งปัน