วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดกิจรรม จิตอาสาโครงการ “ร่วมมือ ร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน” เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยมี พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. และข้าราชการตำรวจที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

110

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) / พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดกิจรรม จิตอาสาโครงการ “ร่วมมือ ร่วมใจ ลดอุบัติภัยทางถนน” เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2563
โดยมี พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. และข้าราชการตำรวจที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

แบ่งปัน