วันที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล / พล.ต.อ.จักทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

124

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล / พล.ต.อ.จักทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

แบ่งปัน