วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยมี พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ชนสิทธิ์ วัฒนวรางกูร จตช., พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. และพล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ร่วมลงนามถวายพระพร

565

วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563
โดยมี พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ชนสิทธิ์ วัฒนวรางกูร จตช., พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. และพล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ร่วมลงนามถวายพระพร

แบ่งปัน