วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 จต. พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จตช. เป็นประธานการประชุมบริหารงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 1/2563

79

วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 จต. พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จตช. เป็นประธานการประชุมบริหารงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 1/2563

แบ่งปัน