วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 รพ.ตร. / พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และที่พักรักษาตัวอยู่ใน รพ.ตร.

68

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 รพ.ตร. / พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และที่พักรักษาตัวอยู่ใน รพ.ตร.

แบ่งปัน