ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบปิดประกาศ (โปสเตอร์) รูปภาพผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

282

แบ่งปัน