9 ม.ค. 63 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งขันรถในทาง ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

466

9 ม.ค. 63 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท. ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งขันรถในทาง ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน