วันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีฯ และในโอกาสเดียวกันนี้ นรม. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆรวมถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนตำรวจสัมพันธ์ เข้าพบเพื่อรับฟังโอวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จาก นรม.

25

วันที่ 11 ม.ค.63 เวลา 08.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีฯ และในโอกาสเดียวกันนี้ นรม. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆรวมถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชนตำรวจสัมพันธ์ เข้าพบเพื่อรับฟังโอวาทเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จาก นรม.

แบ่งปัน