วันนี้ เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ในการนี้ได้มอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลให้แก่ หน่วยงานทีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ได้แก่ 1.ระดับกองบังคับการ/ตำรวจภูธรจังหวัด(จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต)ได้แก่ 1.ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 2.ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา 3.ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4.ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน 5.ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 6.ตำรวจภูธรจังหวัดยะยา 7.ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล 2.ระดับกองบังคับการ/ตำรวจภูธรจังหวัด ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ดังนี้ 1.ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา 2.ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี 3.ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

346

วันนี้ เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ในการนี้ได้มอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลให้แก่ หน่วยงานทีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ได้แก่
1.ระดับกองบังคับการ/ตำรวจภูธรจังหวัด(จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต)ได้แก่
1.ตำรวจภูธรจังหวัดตราด
2.ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา
3.ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4.ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
5.ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
6.ตำรวจภูธรจังหวัดยะยา
7.ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล
2.ระดับกองบังคับการ/ตำรวจภูธรจังหวัด ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ดังนี้
1.ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
2.ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
3.ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี

แบ่งปัน