วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตำรวจตรีแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 73 ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมในพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตำรวจตรีฯ

713

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตำรวจตรีแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 73
ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมในพิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตำรวจตรีฯ

แบ่งปัน