วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ชนสิษฏ์ วัฒนวรางกูร จตช. เป็นประธานการประชุมบริหารจเรตำรวจ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของสำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมเข้าประชุม

91

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ชนสิษฏ์ วัฒนวรางกูร จตช. เป็นประธานการประชุมบริหารจเรตำรวจ โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของสำนักงานจเรตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน