วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ 3 อาคาร 5 พระราชวังเดิม / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. เป็นประธานการประชุมฯ

368

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ 3 อาคาร 5 พระราชวังเดิม / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3/2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. เป็นประธานการประชุมฯ

แบ่งปัน