วันที่ 20 ก.พ.63 เวลา 08.00 – 18.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 5) ผู้แทน ตร. // ประธานเปิดโครงการสัมมนาการบริหารงานจิตอาสาสำหรับข้าราชการตำรวจทำหน้าที่บริหารงานจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ โดยมี พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เข้าร่วมพิธีเปิดฯ และผู้รับผิดชอบงานจิตอาสาของหน่วยในระดับ รอง ผบช., รอง ผบก. ในสังกัด บช.น. ก. ตชด. ภ.1-9 และสยศ.ตร. เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องศรียานนท์ ตร.

95

วันที่ 20 ก.พ.63 เวลา 08.00 – 18.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 5) ผู้แทน ตร. // ประธานเปิดโครงการสัมมนาการบริหารงานจิตอาสาสำหรับข้าราชการตำรวจทำหน้าที่บริหารงานจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ โดยมี พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เข้าร่วมพิธีเปิดฯ และผู้รับผิดชอบงานจิตอาสาของหน่วยในระดับ รอง ผบช., รอง ผบก. ในสังกัด บช.น. ก. ตชด. ภ.1-9 และสยศ.ตร. เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องศรียานนท์ ตร.

แบ่งปัน