วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเข้าประชุม

523

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน