วันที่ 2 มี.ค. 63 เวลา 09.30 น. กระทรวงการต่างประเทศ และสื่อมวลชนเข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำวิดีทัศน์เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในภารกิจรักษาสันติภาพ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อสารธารณะ โดยขอสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจหญิง ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ร่วมภารกิจของสหประชาชาติ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

58

วันที่ 2 มี.ค. 63 เวลา 09.30 น. กระทรวงการต่างประเทศ และสื่อมวลชนเข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำวิดีทัศน์เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในภารกิจรักษาสันติภาพ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อสารธารณะ โดยขอสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการตำรวจหญิง ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ร่วมภารกิจของสหประชาชาติ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน