ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้งานในราชการของกองสารนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

62

แบ่งปัน