ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพและบำรุงรักษารถยนต์ที่ใช้งานในราชการของกองสารนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

33

แบ่งปัน