วันที่ 5 มี.ค. 63 เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร./ผู้แทน ตร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จากคณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือปั้มหัวใจอัตโนมัติ (AED) และอุปกรณ์แขน ขาเทียม สำหรับโรงพยาบาลตำรวจ และกองบัญชาการต่าง ๆ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

52

วันที่ 5 มี.ค. 63 เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร./ผู้แทน ตร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท จากคณะผู้อบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือปั้มหัวใจอัตโนมัติ (AED) และอุปกรณ์แขน ขาเทียม สำหรับโรงพยาบาลตำรวจ และกองบัญชาการต่าง ๆ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน