วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายอามิท ฮิลเลล ผู้ช่วยฝ่ายตำรวจและความมั่นคงภายในอาเซียนและแปซิฟิกฯ เนื่องในโอกาสเข้าหารือข้อราชการและเยี่ยมคารวะ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

29

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายอามิท ฮิลเลล ผู้ช่วยฝ่ายตำรวจและความมั่นคงภายในอาเซียนและแปซิฟิกฯ เนื่องในโอกาสเข้าหารือข้อราชการและเยี่ยมคารวะ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

แบ่งปัน