วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์ รอง ผบช.สยศ.ตร. ให้การต้อนรับ นายสตีเฟน ฟราย นายตำรวจประสานงานอาวุโส สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสสเตรเลีย ประจำสสำนักงานกรุงเทพฯ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศปก.ตร. โดนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

112

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์ รอง ผบช.สยศ.ตร. ให้การต้อนรับ นายสตีเฟน ฟราย นายตำรวจประสานงานอาวุโส สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสสเตรเลีย ประจำสสำนักงานกรุงเทพฯ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศปก.ตร. โดนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

แบ่งปัน