วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลเหรียญรางวัล และเหรียญคุณวุฒิแม่นปืน (ทองพิเศษ) เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานในสังกัดและข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถผ่านการทดสอบยิงปืน ประจาปี 2562 ซึ่งทาการทดสอบไปเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยมีข้าราชการตำรวจได้รับรางวัล ทั้งในรูปแบบทีมและบุคคล รวมทั้งสิ้นกว่า 200 นาย

284

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.พรหมธร ภาคอัต ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลเหรียญรางวัล และเหรียญคุณวุฒิแม่นปืน (ทองพิเศษ) เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานในสังกัดและข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถผ่านการทดสอบยิงปืน ประจาปี 2562 ซึ่งทาการทดสอบไปเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ สนามยิงปืน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยมีข้าราชการตำรวจได้รับรางวัล ทั้งในรูปแบบทีมและบุคคล รวมทั้งสิ้นกว่า 200 นาย
จากการทดสอบยิงปืนประเภทต่าง ๆ ดังนี้
1. ปืนพกระบบต่อสู้พื้นฐาน (Basic Combat)
2. ปืนพกโดยสัญชาตญาณ (I.P.T.)
3. พลซุ่มยิง
4. ระบบ IDPA 3 ปืน (Division 1, Division 2, Division 3 และ Division 4)
5. ลูกซองมาตรฐาน (Pump, Semi auto)
ทั้งนี้ การทดสอบยิงปืน ของสานักงานตำรวจแห่งชาติ ประจาปี 2562 มีหน่วยงานที่ได้ครองถ้วยรางวัลชนะเลิศ คือ
อันดับที่ 1 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
อันดับที่ 2 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
อันดับที่ 3 กองบัญชาการตำรวจนครบาล

แบ่งปัน