วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ต.วีรพัฒน์ ศิวะแพทย์ ผบก.ผค/ผู้ช่วย หน.ฝอ.ศปก.ตร. ให้การต้อนรับ น.อ.กฤษฎา สุขจันทร์ รอง ผอ.กยส.สยฝ.ยก.ทอ พร้อมคณะนายทหารกรมยุทธการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ศปก.ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

53

วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ต.วีรพัฒน์ ศิวะแพทย์ ผบก.ผค/ผู้ช่วย หน.ฝอ.ศปก.ตร. ให้การต้อนรับ น.อ.กฤษฎา สุขจันทร์ รอง ผอ.กยส.สยฝ.ยก.ทอ พร้อมคณะนายทหารกรมยุทธการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ศปก.ตร. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

แบ่งปัน