วันที่ 18 มี.ค.63 เวลา 11.45 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. แถลงข่าวติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในส่วนของ ตร. ณ ห้องแถลงข่าว ตร. ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.

77

วันที่ 18 มี.ค.63 เวลา 11.45 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. แถลงข่าวติดตามสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในส่วนของ ตร. ณ ห้องแถลงข่าว ตร. ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน