ประกาศ กองทะเบียนประวัติอาชญากร เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ครั้งที่๒)

61
View Fullscreen
แบ่งปัน