วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล/ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. /โฆษก ตร. ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์ COVID -19 ในส่วนการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

134

วันที่ 26 มีนาคม 2563  เวลา 14.00 น.  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล/  พล.ต.ท.ปิยะ  อุทาโย  ผู้ช่วย ผบ.ตร. /โฆษก ตร.  ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์ COVID -19  ในส่วนการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน