วันนี้ 27 มี.ค.63 เวลา 18.00 น.พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของ จุดควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID 19 ณ บริเวณ ถ.พระราม 2 ซอย 92 โดยได้ให้คำแนะนำในการคัดกรอง และการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติ พร้อมมอบหน้ากากอนามัย แอลกฮอล์เจลล้างมือ ถุงมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

50

วันนี้ 27 มี.ค.63 เวลา 18.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของ จุดควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID 19 ณ บริเวณ ถ.พระราม 2 ซอย 92
โดยได้ให้คำแนะนำในการคัดกรอง และการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติ
พร้อมมอบหน้ากากอนามัย แอลกฮอล์เจลล้างมือ ถุงมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

แบ่งปัน