วันที่ 1 เม.ย. 63 เวลา 11.30 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. แถลงข่าวมาตรการในส่วนของ ตร. ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID -19 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 อาคารสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

93

วันที่ 1 เม.ย. 63 เวลา 11.30 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. แถลงข่าวมาตรการในส่วนของ ตร. ช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID -19 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 อาคารสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

แบ่งปัน