ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาตู้สวิตช์บอร์ดควบคุมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43

แบ่งปัน