วันนี้(3 เม.ย.63) เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จตช. เป็นประธานในการประชุมบริหารงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สตส. โดยมีข้าราชการตำรวจระดับ จตร.(หน.จต.), จตร.,รอง จตร.(รับผิดชอบ บก.อก.จต.) ผบก. และ ผกก.ในสังกัด บก.อก.จต. เข้าร่วมประชุม

97

วันนี้(3 เม.ย.63) เวลา 10.00 น.  พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร  จตช. เป็นประธานในการประชุมบริหารงานจเรตำรวจ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สตส. โดยมีข้าราชการตำรวจระดับ จตร.(หน.จต.), จตร.,รอง จตร.(รับผิดชอบ บก.อก.จต.) ผบก. และ ผกก.ในสังกัด บก.อก.จต.  เข้าร่วมประชุม

แบ่งปัน