วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล / พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์ และมาตรการในสถานการณ์โควิด-19 โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ร่วมในการแถลงฯ จากนั้น พล.ต.ท.ปิยะฯ รับมอบกาแฟจาก สมาคมกอล์ฟมิตรภาพ ไทย-เอเซีย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

124

วันที่ 3 เมษายน 2563  เวลา 13.00 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล / พล.ต.ท.ปิยะ  อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร.  ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์ และมาตรการในสถานการณ์โควิด-19  โดยมี ดร.วิษณุ  เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี  และ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน  โฆษก ศบค.  ร่วมในการแถลงฯ  จากนั้น พล.ต.ท.ปิยะฯ  รับมอบกาแฟจาก สมาคมกอล์ฟมิตรภาพ ไทย-เอเซีย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

แบ่งปัน