ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับโทรศัพท์มือถือ (Police Phone Book for Mobile Application) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

138

แบ่งปัน