ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สมุดโทรศัพท์ตำรวจ ประจำปี 2563 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

191

แบ่งปัน