วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบกระจังป้องกันใบหน้า จาก คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และในเวลาต่อมา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีความห่วงใยข้าราชการตำรวจ ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. ดำเนินการจัดหาวัสดุเพื่อเป็นสวัสดิการในการดูแลข้าราชการตำรวจ ในเบื้องต้นได้ดำเนินการมอบหมายให้กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. ผลิตแอลกอฮอลล์ล้างมือฆ่าเชื้อชนิดไม่ใช้น้ำ บรรจุขวดขนาด 30 มิลลิลิตร จำนวน 10,300 ขวด เพื่อจัดสรรแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโดยเร็ว

30

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. รับมอบกระจังป้องกันใบหน้า
จาก คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และในเวลาต่อมา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีความห่วงใยข้าราชการตำรวจ ได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. ดำเนินการจัดหาวัสดุเพื่อเป็นสวัสดิการในการดูแลข้าราชการตำรวจ
ในเบื้องต้นได้ดำเนินการมอบหมายให้กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.ตร. ผลิตแอลกอฮอลล์ล้างมือฆ่าเชื้อชนิดไม่ใช้น้ำ บรรจุขวดขนาด 30 มิลลิลิตร จำนวน 10,300 ขวด เพื่อจัดสรรแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ในสังกัดโดยเร็ว

แบ่งปัน