ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำวีดิทัศน์ประกอบการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

70
View Fullscreen
แบ่งปัน