วันนี้ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.​ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. /โฆษก ตร. แถลงข่าว มาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สำคัญ หลังมีการขยายระยะเวลาการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคาร ๑​ ตร.

61

วันนี้ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.​ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. /โฆษก ตร. แถลงข่าว มาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สำคัญ หลังมีการขยายระยะเวลาการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคาร ๑​ ตร.

แบ่งปัน