วันที่ 10 พ.ค. 63 เวลา 11.30 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. แถลงข่าวมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

38

วันที่ 10 พ.ค. 63 เวลา 11.30 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. แถลงข่าวมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

แบ่งปัน