วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ชุมชนในพื้นที่ สน.นิมิตรใหม่ ,สน.ลำหิน, สนประชาสำราญ, สน.หนองจอก / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วยคุณสุขุมาล ชิงดวง เลขานุการสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้เดินทางไปยังพื้นที่บริเวณ บก.น.3 ได้แก่พื้นที่ สน.นิมิตรใหม่ ,สน.ลำหิน, สนประชาสำราญ, สน.หนองจอก เพื่อมอบถุงรวมน้ำใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี พล.ต.ต.สมนึก น้อยคง ผบก.น.3 และ คุณพิไรลักษณ์ น้อยคง แม่บ้านตำรวจนครบาล 3 ให้การต้อนรับ

84

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ชุมชนในพื้นที่ สน.นิมิตรใหม่ ,สน.ลำหิน,
สนประชาสำราญ, สน.หนองจอก / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมด้วยคุณสุขุมาล ชิงดวง เลขานุการสมาคมแม่บ้านตำรวจ ได้เดินทางไปยังพื้นที่บริเวณ บก.น.3 ได้แก่พื้นที่ สน.นิมิตรใหม่ ,สน.ลำหิน,
สนประชาสำราญ, สน.หนองจอก เพื่อมอบถุงรวมน้ำใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี พล.ต.ต.สมนึก น้อยคง ผบก.น.3 และ คุณพิไรลักษณ์ น้อยคง แม่บ้านตำรวจนครบาล 3 ให้การต้อนรับ

แบ่งปัน