วันที่ 20 พ.ค. 63 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (Video Conference) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์พายุไซโคลน “อำพัน” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

28

วันที่ 20 พ.ค. 63 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ปิยะ  อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (Video Conference) เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์พายุไซโคลน “อำพัน” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆเข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน