วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., และ พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร. ให้การต้อนรับ MR.Robert Candelino ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยและอาเซียนพร้อมคณะ มีความประสงค์ที่จะมอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์ มูลค่ารวม 4,400,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อสนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย์

41

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., และ พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร.
ให้การต้อนรับ MR.Robert Candelino ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยและอาเซียนพร้อมคณะ มีความประสงค์ที่จะมอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์ มูลค่ารวม 4,400,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อสนับสนุนบุคคลากรทางการแพทย์

แบ่งปัน