วันที่ 21 พ.ค. 63 เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.เพิ่มพูน ขิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. และ พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.วจ. รับมอบตู้ปลอดเชื้อด้านดันบวก จำนวน 5 เครื่อง และความดันลบ จำนวน 2 เครื่อง จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.

107

วันที่ 21 พ.ค. 63 เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.เพิ่มพูน ขิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา ผบก.สท. และ พล.ต.ต.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.วจ. รับมอบตู้ปลอดเชื้อด้านดันบวก จำนวน 5 เครื่อง และความดันลบ จำนวน 2 เครื่อง จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน