วันที่ 21 พ.ค.63 ตั้งเเต่เวลา 09.00-12.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./ผู้ช่วย ผอ.ศอ.จอส.(ตร.) , พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 //ได้ตรวจเยี่ยมการบูรณาการและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของทุกภาคส่วน ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง ตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต ครอบคลุม 5 สำนักงานเขตกรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 21 พ.ค. – 2 มิ.ย.63 รวมเวลา 13 วัน

47

วันที่ 21 พ.ค.63 ตั้งเเต่เวลา 09.00-12.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./ผู้ช่วย ผอ.ศอ.จอส.(ตร.) , พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 //ได้ตรวจเยี่ยมการบูรณาการและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของทุกภาคส่วน ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง ตามแนวถนนวิภาวดีรังสิต ครอบคลุม 5 สำนักงานเขตกรุงเทพฯ ตั้งแต่ วันที่ 21 พ.ค. – 2 มิ.ย.63 รวมเวลา 13 วัน

แบ่งปัน