ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์วารสารโรงพักเพื่อประชาชน ฉบับที่ ๑๑๓ ประจำเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25

แบ่งปัน