ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและเปลี่ยนหลอดไปพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41

แบ่งปัน