วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 16,000 ชิ้น จาก คุณบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการลดความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับเชื่อไวรัส COVID-19 โดยมี คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสระแก้วร่วมมอบฯ

34

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ตร. / พล.ต.ท.เพิ่มพูน  ชิดชอบ  ผู้ช่วย ผบ.ตร.  เป็นประธานรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 16,000 ชิ้น จาก คุณบำรุง ล้อเจริญวัฒนะชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นการลดความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับเชื่อไวรัส COVID-19 โดยมี คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสระแก้วร่วมมอบฯ

แบ่งปัน