วันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.เป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

162

วันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.เป็นประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน