ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบติดตั้งแท่นพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมติดตั้งพานพุ่มเงินและพานพุ่มทอง บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาวและประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. บริเวณกำแพงโดยรอบพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

43

ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบติดตั้งแท่นพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมติดตั้งพานพุ่มเงินและพานพุ่มทอง บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน  และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาวและประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. บริเวณกำแพงโดยรอบพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบ่งปัน